top of page

Mitt skapande kretsar oftast kring naturen och vår relation till den och oss själva, i såväl bilder som i min musik. Ett pågående samtal, en förhandling om verkligheten och en spegling av inre och yttre skeenden. Att upptäcka det abstrakta i det konkreta, det subtila i det handfasta. Välkommen!

 

My artistry usually revolves around nature and our relationship to it and ourselves, both in images and in my music. A constant conversation,
a negotiation about reality and a reflection of internal and external events. To discover the abstract in the concrete, the subtle in the tangible.
 Welcome!

SUITES
bottom of page