top of page
Waters of My Life 2020-2022

Där jag bor finns många sjöar. Jag ser dem nästan varje dag och ändå är de aldrig samma. Upprepning tråkar ut men det går inte att tröttna på en sjö.
Where I live there are many lakes. I see them almost every day and yet they are never the same. Repetition bores, but you can't tire of a lake.
bottom of page